Міжнародна науково-практична конференція

Голова оргкомітету:  
Гончаренко Дмитро – д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ХНУБА; 
Співголови оргкомітету:  
Мироненко Віктор – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна; 
Сопов Віктор - д.т.н., проф. ХНУБА, Україна. 
Члени оргкомітету: 

Буряк Олександр – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Ciak Marek – д.т.н., проф. Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща;
Czekiel-Switalska Elzbieta – д-р інж. арх. Західно-Померанський технологічний університет, м. Щецін, Польща;
Вигдорович Ольга  –  канд. арх., доц. ХНУБА, Україна;
Гончар Олена – д-р пед. наук, проф. ХДАДМ, Україна;
Гоц Володимир – д.т.н., проф. КНУБА, Україна;
Дубинський Володимир – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Ізбаш Михайло – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Калініченко Людмила - д. е. н., проф. ХНУБА, Україна;
Kiousopoulos John – д-р арх., проф. Університет Західної Аттики, м. Афіни, Греція;
Костюк Тетяна – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Lombardini Nora – д-р інж. арх., доц. Міланський технічний університет, Італія;
Miletska Malgorzata – д-р арх., проф. Університет природничих наук, м., Люблін, Польща;
Морозова Олена – д-р арх., проф. Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь;
Плугін Андрій – д.т.н., проф. УкрДУЗТ, Україна;
Попова Лілія – д-р юр. наук, проф. ХНУБА, Україна;
Ремізова Олена – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Саницький Мирослав – д.т.н., проф. НУ «Львівська політехніка», Україна;
Солобай Петро – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Tadej Glažar – д-р арх., проф. університет Любляни, Словенія;
Толмачов Сергій – д.т.н., проф. ХНАДУ, Україна;
Ulewicz Malgorzata – д.т.н., проф. Університет Ченстоховська політехніка, Польща;
Ушеров-Маршак Олександр – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Fischer Hans-Bertram – д-р інж. Бау-Хаус університету,  м.  Веймар, Німеччина;
Фоменко Оксана – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Черкасова Катерина – д-р арх., проф. ХНУБА, Україна;
Черкес Богдан – д-р арх., проф. НУ «Львівська політехніка», Україна;
Шабанова Галина – д.т.н., проф. НТУ «ХПІ», Україна;
Шумаков Ігор – д.т.н., проф. ХНУБА, Україна;
Zhang Yihe – д.т.н., проф. Китайський університет геологічних наук, м. Пекін, Китай.